RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO).

W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego wprowadzamy zmiany do regulacji dotyczących działalności Storkjet Sp. z o.o. oraz przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Poniżej przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczoną działalnością.

Z poważaniem,

Zespół Storkjet


Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Storkjet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 552), przy ulicy Orkana 8d/58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000648412, numer NIP 6342878766, numer REGON 365924773

Kontakt do Administratora danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: [email protected]

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa imię, nazwisko, e-mail, nr. telefonu

Cel przetwarzania danych

Wykonanie zawartych umów, informacji drogą elektroniczną o oferowanych produktach, kontakty biznesowe

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, na czas realizacji celów przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez administratora lub po otrzymaniu wniosku o ich usunięcie

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim i wykorzystywane będą jedynie na użytek Administratora danych osobowych.