Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska

StorkJet sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu lotniczego, służącego do przewidywania najbardziej optymalnej konfiguracji samolotu przed startem i podczas lotu oraz przedstawienia tych informacji pilotowi, w celu optymalizacji zużycia paliwa i redukcji emisji CO2.”

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu – aplikacji typu EFB służącej do przewidywania najbardziej optymalnej konfiguracji samolotu przed startem, która będzie rekomendować pilotowi możliwe do podjęcia inicjatywy, aby zoptymalizować zużycie paliwa podczas lotu.


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu – aplikacji typu EFB służącej do przewidywania najbardziej optymalnej konfiguracji samolotu przed startem, która będzie rekomendować pilotowi możliwe do podjęcia inicjatywy, aby zoptymalizować zużycie paliwa podczas lotu.

Opis projektu

Planowane efekty

  • Stworzenie aplikacji, która w sposób całościowy podchodzi do optymalizacji paliwa, biorąc pod uwagę wszystkie znane inicjatywy paliwowe
  • Stworzenie modelu obliczającego koszt danej fazy specyficznie dla konkretnego lotniska, drogi startowej oraz aktualnie panujących i przewidywanych warunków pogodowych
  • Stworzenie aplikacji uzyskującej wyniki kilkanaście razy szybciej i dokładniej od rozwiązań konkurencji.
  • Opracowanie produktu gotowego do wypuszczenia na rynek.

 


Wartość projektu:

2 859 522,32 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

2 081 678,52 zł

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020