Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska

Obliczenie deterioracji samolotów komercyjnych podczas fazy wznoszenia w celu zmniejszenia zużycia paliwa, emisji CO2 oraz zwiększenia bezpieczeństwa

StorkJet sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I PRIORYTETU PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG).


Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie metod obliczeń oraz modeli deterioracji samolotu podczas fazy wznoszenia, co pozwoli na precyzyjniejsze planowanie paliwa, zmniejszenie zużycia paliwa, redukcję emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa lotów.

Opis projektu

Zadania w ramach projektu:

  • Opracowanie metod obliczania deterioracji samolotu podczas fazy wznoszenia.
  • Stworzenie modeli zużycia paliwa z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego.
  • Analiza rzeczywistych danych z rejestratorów szybkiego dostępu (QAR/FDR).
  • Prace badawcze i rozwojowe, w tym wykorzystanie technik uczenia maszynowego na danych z rejestratorów szybkiego dostępu

Grupa docelowa:

  • Linie lotnicze, które skorzystają z narzędzi do precyzyjnego planowania paliwa i optymalizacji zużycia, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie bezpieczeństwa lotów .

Efekty, rezultaty projektu:

  • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas fazy wznoszenia
  • Redukcja emisji CO2 poprzez optymalizację zużycia paliwa podczas fazy wznoszenia.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa lotów dzięki bardziej precyzyjnym modelom zużycia paliwa.
  • Wdrożenie wyników projektu w istniejące produkty „AdvancedAPM” oraz „FlyGuide FPO”
  • Wzrost konkurencyjności produktów firmy na rynku oraz zwiększenie eksportu.

Wartość projektu:

6 070 358,76 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

4 297 030,60 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I PRIORYTETU PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG).