Backend Developer

Full time

Your tasks:

 • Creating systems and interfaces processing Big Data
 • Implementing new data sources
 • Orchestration and choreography of data processing
 • Creating solutions for many clients, with one code-base

Additionally, if you want, you will have an opportunity to develop your skills in the architecture, development, and maintenance of CI/CD processes; the development and maintenance of the whole system modules. We can also offer you the possibility to work with the optimization of processing and time of calculating complex operations on BigData; maintaining and onboarding new customers, or improving processes in the developers’ team.

Our requirements:

A good knowledge of:

 • Java
 • SQL (MariaDB/MySQL)
 • Docker
 • Bash scripts / Linux environments
 • Minimum one year of related work experience

Benefits and more:

 • Access to the benefit platform
 • Opportunity to participate in language classes
 • Discretionary Bonus
 • Employee referral program with bonuses
 • Fresh fruits every week
 • Oatmeal station for every employee
 • Opportunities for development
 • Possibility of implementing your ideas and solutions
 • Great location – in the heart of Katowice
 • Flexible working time
 • Regular, unconventional company Events

Backend Developer

Pełen etat

Twoje zadania na stanowisku:

 • Systemów i interfejsów przetwarzajacych Big Data
 • Wdrożeniem nowych źródeł danych
 • Orchestracja i choreografia przetwarzania danych
 • Rozwiązań zaspokajających potrzeby wielu klientów, z jednym code-basem

Dodatkowo, jeżeli będziesz chciał, będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności w zakresie architektury, rozwoju i utrzymaniu procesów CI/CD oraz rozwoju i wdrażaniu całych modułów systemu. Oferujemy Ci również możliwość pracy przy optymalizacji przetwarzań oraz czasów obliczeń skomplikowanych operacji na BigData, utrzymaniu i wdrażaniu nowych klientów, czy usprawnianiu procesów w zespole developerskim.

Oczekujemy bardzo dobrej znajomości:

 • Java
 • SQL (MariaDB/mySQL)
 • Docker
 • Skrypty Bash / środowiska Linux
 • Doświadczenia min. 1 rok na podobnym stanowisku