Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska

StorkJet sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie modelu osiągów samolotu do celów optymalizacji zużycia paliwa.”


Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych, dokładniejszych oraz szybszych niż dotychczas metod wyliczania osiągów samolotu, korzystając z rzeczywistych danych parametrów lotu aby optymalizować zużycie paliwa lotniczego.

Opis projektu

Planowane efekty

  • Stworzenie modelu umożliwiającego najszybsze na rynku wykonanie obliczeń
  • Stworzenie modelu osiągów samolotu dla wszystkich faz lotu
  • Stworzenie modelu osiągów niezależnego od modelu osiągów producenta samolotu
  • Stworzenie modelu charakterystycznego dla konkretnego samolotu, a nie wszystkich
    samolotów danego typu
  • Stworzenie interfejsu umożliwiającego integrację wyników modelu osiągów samolotu z
    systemami trzecimi

Wartość projektu:

591 675,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

437 278,16 zł

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020