Opracowanie aplikacji do wyznaczania optymalnych prędkości i wysokości, w celu optymalizacji zużycia paliwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu – aplikacji, która będzie informowała pilotów samolotu o optymalnej prędkości oraz wysokości lotu. Efektem optymalizacji ścieżki lotu będzie redukcja zużycia paliwa oraz emisji CO2.

PLANOWANE EFEKTY

  • Stworzenie rozwiązania o najwyższej precyzji w wyznaczaniu optymalnych prędkości i wysokości przelotowych.
  • Integracja aplikacji z autorskim modelem osiągów samolotu firmy Storkjet opartego o uczenie maszynowe i dane zgromadzone podczas lotu.
  • Stworzenie aplikacji uzyskującej wyniki kilkanaście razy szybciej od rozwiązań konkurencji.
  • Stworzenie aplikacji generującej wyniki dla konkretnego egzemplarza samolotu a nie wszystkich samolotów danego typu, co pozwoli wyznaczyć precyzyjniejsze wyniki.
  • Stworzenie aplikacji optymalizującej wszystkie fazy lotu (wznoszenie, przelot, zniżanie).

Wartość projektu: 1 308 207,29 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 966 479,78 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka