FDM4GA

StorkJet sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Praktyczne zastosowanie koncepcji kluczowych wskaźników bezpieczeństwa opartych o monitorowanie parametrów lotu w lotnictwie ogólnym.”

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Lotnictwie Ogólnym poprzez stworzenie systemu monitorowania, analizy oraz prezentacji parametrów lotu w na samolotach lekkich oraz ultralekkich.

PLANOWANE EFEKTY

 • Stopniowa poprawa wskaźników bezpieczeństwa poprzez:
  • adresowanie problemów z nimi powiązanych
  • tworzenie materiałów szkoleniowych na ich podstawie
  • modyfikację instrukcji operacyjnej w oparciu o wyniki analizy danych
 • Korelacja wskaźników z powiązanymi zdarzeniami i wypadkami
 • Trendy wskaźników i zdarzeń
 • Możliwość współdzielenia wyników pomiędzy operatorami (ATO, przewoźnicy, piloci)
 • Produkt gotowy do wprowadzenia na rynek

 

Wartość projektu: 361 191,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 262 391,34 zł

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020