Software Tester

Full time

Your tasks:

 • Analyzing the data and designing test cases
 • Creating test scenarios
 • Creating test plans and test schedules
 • Coordination and implementation of tests and reporting of the work progress
 • Preparing reports and test documentation
 • Consulting with the team and proposing new solutions and improvements
 • Supporting the development team and other people involved in the process

Our requirements:

 • Proven experience in manual testing (nice to have also experience in automated tests and knowledge of at least one test automation framework, e.g. Selenium, Cypress)
 • Proven ability of test scenario formulation and test case design
 • Practical knowledge of SQL
 • Analytical skills, meticulousness and preciseness
 • Communicativeness and teamwork skills

Benefits and more:

 • Access to the benefit platform
 • Opportunity to participate in language classes
 • Discretionary Bonus
 • Employee referral program with bonuses
 • Fresh fruits every week
 • Oatmeal station for every employee
 • Opportunities for development
 • Possibility of implementing your ideas and solutions
 • Great location – in the heart of Katowice
 • Flexible working time
 • Regular, unconventional company Events

Software Tester

Part time

Twoje zadania na stanowisku:

 • Analiza danych i projektowanie przypadków testowych
 • Tworzenie scenariuszy testowych
 • Tworzenie test planów i harmonogramów testów
 • Koordynacja i realizacja testów oraz raportowanie postępu prac w zakresie realizacji testów
 • Przygotowanie raportów oraz dokumentacji testowej
 • Konsultowanie z zespołem i proponowanie nowych rozwiązań oraz usprawnień
 • Wspieranie zespołu developerów oraz innych osób zaangażowanych w proces

Nasze wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu testów manualnych (mile widziane doświadczenie w pisaniu testów automatycznych oraz znajomość przynajmniej jednego frameworka automatyzacji testów – np. Selenium, Cypress)
 • Udokumentowana umiejętność tworzenia scenariuszy testowych i projektowania przypadków testowych
 • Praktyczna znajomość SQL
 • Umiejętności analityczne, skrupulatność i dokładność
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi ludźmi