HR Specialist

Full time

Your tasks:

 • Participating in the implementation and coordination of HR processes
 • Establishing and supervising HR procedures
 • Supporting employees in the field of HR
 • Preparation of documents related to employment
 • Close cooperation with managers and the board in the area of researching teams’ needs and implementing solutions
 • Conducting comprehensive recruitment projects
 • Planning and supervising the HR projects and initiatives increasing employee engagement
 • Planning and supervising the formulation of development plans

Our requirements:

 • Related work experience
 • Fluent English (B2 level or higher)
 • Strong interpersonal skills
 • Excellent work organization
 • MS Office skills

HR Specialist

Pełen etat

Twoje zadania na stanowisku:

 • udział we wdrażaniu i koordynowaniu procesów HR,
 • tworzenie i nadzór nad procedurami z zakresu HR,
 • wspieranie pracowników w obszarze HR,
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Ścisła współpraca z managerami i zarządem w obszarze badania potrzeb zespołów i implementacji rozwiązań
 • Prowadzenie kompleksowych projektów rekrutacyjnych
 • Planowanie i nadzór projektów HR i inicjatyw zwiększających zaangażowanie pracowników
 • Planowanie i nadzór nad tworzeniem planów rozwojowych

 Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Płynna komunikacja w języku angielskim (min. B2+)
 • Wysoka kultura osobista
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Swoboda pracy w MS Office