Graphic Designer

Full-time or Part-time

Your tasks:

 • Creating graphics, advertising materials, infographics, and presentations for communication with our users and clients
 • Creating and realizing the business development plan and marketing strategies
 • Cooperation with business, marketing, sales, and IT departments
 • Support for the achievement of business goals
 • Possibility to co-create the design of the application

Our requirements:

 • Creativity and aesthetic sense
 • Knowledge of the typography rules
 • Very good knowledge of Photoshop, Illustrator, and InDesign
 • Proficient in Microsoft Suite
 • Great work organization, coordination skills
 • The interest in what is happening in the advertising world
 • Communication skills
 • The ability to work in a team
 • Knowledge of the English language at the communicative level (MIN. B2)
 • Strong interpersonal skills
 • Ability to work independently

Ideally, you’ll also have:

 • Experience in a similar position
 • Knowledge of additional tools i.e.: Adobe After Effect, Adobe Premier Pro, Figma, Adobe XD, Sketch, WordPress

We offer:

 • Great work atmosphere
 • Employment contract or B2B contract – you decide on your form of employment
 • Possibility of part-time or full-time employment
 • Benefits platform – you choose your benefits
 • Work in the very center of Katowice or remotely
 • Great development opportunities
 • Unconventional corporate events
 • English courses

Required documents:

 • CV
 • Link to the portfolio showing your design achievements

Graphic Designer

Część etatu lub cały etat

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Tworzenie grafik, materiałów reklamowych, infografik oraz prezentacji na potrzeby komunikacji z naszymi użytkownikami i klientami,
 • Współpraca z działami biznesowym, marketingowym i sprzedażowym,
 • Wsparcie realizacji celów biznesowych
 • Możliwość współtworzenia design’u aplikacji

Nasze wymagania:

 • Zmysł estetyczny, znajomość zasad kompozycji, typografii oraz projektowania i umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • Bardzo dobra znajomość Photoshopa, Illustratora i InDesigna
 • Znajomość Microsoft Suite
 • Zainteresowanie trendami w projektowaniu i wiedza o tym co dzieje się w świecie reklamy,
 • Komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Mile widziane:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość dodatkowych narzędzi tj.: Adobe After Effect, Adobe Premier Pro, Figma, Adobe XD, Sketch, WordPress

Oferujemy:

 • Super atmosferę pracy,
 • Umowę o pracę, umowa zlecenie, B2B – sam decydujesz o swojej formie zatrudnienia
 • Możliwość zatrudnienia na część etatu lub cały etat
 • Dostęp do platformy benefitów- sam wybierasz swoje benefity
 • Pracę w samym centrum Katowic lub zdalnie
 • Duże możliwości rozwoju
 • Nieszablonowe imprezy firmowe
 • Zajęcia językowe

Wymagane dokumnety:

 • CV
 • Link do portfolio przedstawiajace twój dorobek projektowy